Kontakt

 

Wydawnictwo PRYMAT,
ul. Hetmańska 42, 15-727 Białystok
tel. 881 766 304
e-mail: prymat@biasoft.net

Mariusz Śliwowski
tel. +48 602 766 304
e-mail: prymat@biasoft.net

Kierownik redakcji i opracowania DTP

Ewa Frymus-Dąbrowska
tel. +48 881 766 304
e-mail: ewa.frymus@biasoft.net

Redaktor techniczny i merytoryczny
Marta Konopko
e-mail: marta.konopko@biasoft.net

Dział sprzedaży

tel. +48 881 766 304
e-mail: e-ksiegarnia@biasoft.net